Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Raport o stanie dostępności

Utworzono: środa, 31, marzec 2021

RAPORT Z ANALIZY DOSTOSOWANIA SZKOŁY DO OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Analiza dostosowania Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku do osób ze szczególnymi potrzebami powstała na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami /Dz.U z 2019r poz. 1696, z póź, zm.dalej,ustawa/.

Analiza została wykonana we własnym zakresie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku.

Analiza obejmuje zagadnienia określone w art. 6 ustawy 1, oraz inne, uznane za istotne dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami wejścia, korytarzy, schodów i kondygnacji w budynku szkoły
 • Przed głównym wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • Wejście do budynku szkoły prowadzi przez drzwi dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Wejście na parter umożliwia platforma dla osób niepełnosprawnych,
 • Korytarze na parterze szkoły w seg A, seg C, seg B2 i częściowo na łączniku Ł-1, tylko na parterze są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo,
 • W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 1. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami wejścia, korytarzy, schodów i kondygnacji w budynku szkoły.
 • Wejście na parter umożliwia platforma dla osób niepełnosprawnych,
 • Schody w pozostałych budynkach nie są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych,
 1. Dostępność i sposób korzystania ze strony internetowej,
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa zawiera informacje dotyczącymi  rekrutacji, aktualności z życia szkoły, podstawowych dokumentów, programów szkolnych, planu lekcji, kontaktu, itp.
 • Niezgodności związane są z tym, że nie ma na stronie umieszczonego linku do tłumaczenia treści na język migowy, część zdigitalizowanych dokumentów znajdujących się na stronie internetowej może nie być poprawnie odczytywana przez czytniki ekranu dedykowane dla osób niewidzących. Treść zawarta w tych dokumentach będzie sukcesywnie udostępniana cyfrowo.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standartowych skrótów klawiaturowych.
 1. Opis danych dostosowań dla osób ze szczególnymi potrzebami (na przykład informacji głosowych, pętlach indukcyjnych (w budynku).
 • W budynku nie ma systemu informacji głosowej,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile,a,
 • W budynku nie ma druku/napisów i piktogramów/ powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • Wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego,
 • W budynku prowadzony jest stały dyżur przez osoby kierujące petentów w odpowiednie miejsca,
 • Szkoła umożliwia kontakt drogą mailową, telefoniczną,
 • Szkoła umożliwia dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika,
 1. Opis możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,
 • Osoby mogące poruszać się samodzielnie i bez zaburzonej orientacji korzystają z wyznaczonych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych,
 • Osoby mogące poruszać się samodzielnie, ale z zaburzoną orientacją korzystają z wyznaczonych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych wskazanych przez pracowników szkoły/ nauczycieli, pracowników obsługi/,

Zapewnienie dostępności alternatywnej w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich polega na:

 • Umożliwieniu kompleksowego załatwiania sprawy osobiście rodzicowi/opiekunowi prawnemu ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu dostępnym bez konieczności pokonywania barier architektonicznych przez wydelegowanie pracownika na czas załatwiania sprawy/ można wskazać bezpośrednio jakiegoś nauczyciela, dyrektora lub pedagoga/,
 • Zapewnienia asysty pracownika szkoły podczas załatwiania sprawy przez osobę ze szczególnymi potrzebami, w tym udzielenie informacji o rozkładzie pomieszczeń i rodzajach załatwianych spraw oraz pomoc przy przemieszczaniu się,
 • Umożliwienie asysty osobie ze szczególnymi potrzebami osoby przybranej/pełnomocnika, opiekuna, członka rodziny lub innej osoby trzeciej wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami/,
 • Szkoła zapewnia w szczególności w okresie pandemii korona wirusa COVID-19 tablety umożliwiające kontakt nauczyciela z uczniem,
 • Szkoła w miarę możliwości zapewni, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację w formie określonej w tym wniosku lub zamienne rozwiązania,
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazane, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz.U.Nr 209,poz.1234/ Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Noblistów Polskich informuje o udostępnianiu usługi dla osób niedosłyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie, tj.,

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na ten adres można przesłać zapytanie, prośby o umówienie spotkania, itp.
 2. Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba głuchoniema lub słabo słysząca, która zamierza załatwić sprawę w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi co najmniej na 3 dni robocze przed przybyciem do szkoły / z wyłączeniem sytuacji nagłych/. Zgłoszenie należy przesłać na adres emaila podany w pkt. 1 lub tradycyjnie drogą pocztową.
Copyright © 2021 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Raport.
Powered by Joomla 1.7 Templates