zaloguj się   |   

Procedura zapisywania ucznia do szkoły....

Trwają zapisy do klasy I

Dzieci można zapisywać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00

Zapisując dziecko do szkoły należy wypełnić

Kartę zgłoszenią,

którą można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony.