zaloguj się   |   

Jak jest u nas....

Nasza szkoła jest przygotowana na przyjęcie dzieci do klasy I - tak w wieku 7 jak i 6 lat. W 2013r. przeszliśmy kontrolę z nadzoru pedaogicznego, która między innymi sprawdzała funkcjonowanie uczniów klas I w naszej szkole.

Otrzymaliśmy najwyższą ocenę - A.

Od września 2009 roku w naszej szkole  sześciolatki zasilają szeregi klas I. Obecnie są uczniami klasy IV. Przez 2 lata dzieci 6- letnie łączone były z 7 – latkami i funkcjonowały w jednej klasie.     

 W roku szkolnym 2012/13 utworzyliśmy oddzielny oddział klasy I składający się z dzieci 6 – letnich.

Szkoła dysponuje doskonałym zapleczem lokalowym zapewniającym optymalne bezpieczeństwo najmłodszym dzieciom zgodnie z określonymi wymogami Ustawodawcy oraz rodziców dzieci najmłodszych.

I tak:

1. Funkcjonuje oddzielny budynek tylko dla klas I

·        Pomieszczenia klasowe znajdują się na parterze.

·        Budynek posiada oddzielne wejście.

·        W salach lekcyjnych wydzielono część dydaktyczna i rekreacyjną.

·        Meble dostosowane są do wymiarów ergonomii.

·        Urządzenia sanitarne dostosowane są do wzrostu dzieci.

·        Wyznaczono salę do ćwiczeń ruchowych.

·        Dzieci korzystają ze sprzętu komputerowego

2. Pracujemy w systemie jednozmianowym – zajęcia lekcyjne odbywają się codziennie od godz. 8:00.

3. Dzieci maja możliwość korzystania ze stołówki i świetlicy oraz usług pielęgniarki szkolnej.

4. Metody pracy pedagogicznej dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

5. Sale lekcyjne wyposażone są w pomoce pozwalające dziecku na edukację w formie zabawy (zgodnie z obowiązującą podstawą programową).

6. Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia zainteresowania dzieci.

7. Współpracujemy z wieloma placówkami oświatowymi w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji dzieci najmłodszych.