Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła promująca zdrowie

promocja zdrowiaNasza szkoła posiada wieloletnie tradycje w promowaniu zdrowego stylu życia. Od września 2011r.poczyniliśmy działania, aby uzyskać wojewódzki certyfikat szkoły promującej zdrowie....

Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, ale także w edukację młodego pokolenia. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki. Jest to szkoła, w której panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy, gdzie zdrowie całej społeczności szkolnej jest podstawowym celem działania. Mając na uwadze powyższe fakty nasza placówka rozpoczęła staż kandydacki, którego głównym celem jest realizowanie podstawowych założeń programu Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch ten rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej : pracownicy , uczniowie oraz rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się, jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają społeczność lokalną do podjęcia podobnych starań.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

- uczniowie;

- nauczyciele i pracownicy szkoły

- rodzice;

- inne osoby ze społeczności lokalnej.

Pragniemy, aby nasza szkoła była:

• miejscem, w którym chętnie przebywamy , ucząc się, pracując oraz bawiąc się

• miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia

• miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć

• miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.

Zespół do spraw promocji zdrowia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku:

Maciej Kaźmierski – dyrektor szkoły

Iwona Rutkowska – nauczycielka wychowania fizycznego – koordynator

Ewa Ludwisiak – Kołacz – pedagog

Maria Nowik – nauczycielka języka polskiego

Anna Latkowska -      nauczycielka matematyki

Aneta Ponichtera – nauczycielka przyrody

Alina Bochenak – nauczycielka przyrody

Agnieszka Paszkiel – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Kulik – przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Rucin – uczennica

Copyright © 2020 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Szkoła promująca zdrowie.
Powered by Joomla 1.7 Templates