Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rok szkolny 2020/2021

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2020/2021

Świat szczecineckich legend

20191212 123703W ramach innowacji „Świat szczecineckich legend” 1 raz w tygodniu są prowadzone zajęcia kreatywne z uczniami klasy 3a pod kierunkiem wychowawczyni p. Danuty Kozłowskiej. W trakcie tych godzin dzieci poznają dziedzictwo historyczne i kulturalne własnego narodu poprzez poszerzanie własnego zasobu wiedzy o najbliższym środowisku i własnej miejscowości. Zajęcia mają na celu wspieranie, rozwijanie oraz stymulację kreatywności twórczej uczniów. Zachęcają również do podejmowania wszelkich działań, które przyczyniają się do zwiększenia ich potencjału poznawczego i twórczego. Uczniowie penetrując swobodnie mapy, plany, zdjęcia, albumy, przewodniki, legendy, gazety, pocztówki, herby – tworzą własne, kreatywne prace. Innowacja realizowana jest od listopada do końca lutego roku szkolnego 2019/2020.

Biegam, skaczę, rzucam, łapię, czyli nasze spotkania z trenerem w 3a

skaczeW ramach innowacji „Biegam, skaczę, rzucam, łapię, czyli nasze spotkania z trenerem” 1 raz w tygodniu są prowadzone zajęcia sportowe z uczniami klasy 3 a pod okiem trenera sportowego p. Michała Ponichtery i nauczyciela wychowawcy p. Danuty Kozłowskiej. W trakcie tych godzin dzieci uczestniczą w zajęciach ruchowo – sportowych z: gier i zabaw rzutnych, skocznych, gimnastyki, dyscyplin lekkoatletycznych, mini piłki nożnej, siatkowej, koszykówki. Zajęcia mają na celu udział w aktywności ruchowej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport, poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. Innowacja realizowana jest w ciągu całego roku szkolnego 2019/2020.

Matematykę znam, bo w kości i karty gram

kartyInnowacja pedagogiczna „Matematykę znam, bo w kości i karty gram'' jest przewidziana do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich klasach pierwszych, w trakcie zajęć edukacji matematyczne. Celem nadrzędnym innowacji jest kształtowanie umiejętności rozumienia pojęć matematycznych i usprawnianie techniki rachunkowej. Jej realizacja odbywa się poprzez gry i zabawy matematyczne, z wykorzystaniem domina i kości.

Czytaj więcej...

Raz dwa trzy zagraj ze mną Ty…czyli sposób na matematykę

3Rolą nauczyciela jest tak poprowadzić dziecko, aby osiągnęło sukces. Wczesna stymulacja przynosi nadzwyczajne efekty, rozszerzają się możliwości umysłowe dziecka i można łatwo kształtować matematyczne ukierunkowanie jego umysłu. Dużo zależy od tego, czy ćwiczenia rachunkowe są dla dziecka atrakcyjne. Bardzo dobre rezultaty osiąga się, gdy dzieci mogą uczyć się liczenia w trakcie gier i zabaw matematycznych. Innowacja oparta została  na następujących zabawach i grach matematycznych : kółko i krzyżyk , zabawy z kostką, bingo, kodowanie, rebusy, krzyżówki, łamigłówki, gry komputerowe, podchody matematyczne, a przede wszystkim „Karty Grabowskiego dodawanie i odejmowanie” oraz „Karty Grabowskiego tabliczka mnożenia” .

Czytaj więcej...

Gram, liczę, rozumuję i zadania rozwiązuję

kartyInnowacja edukacyjna „Gram, liczę, rozumuję i zadania rozwiązuję jest realizowana w klasach IIa i IIb w roku szkolnym 2019/20. To zajęcia matematyczne, na których uczniowie zdobywają i utrwalają umiejętności za pomocą zabaw i gier z wykorzystaniem domina, kości oraz kart Andrzeja Grabowskiego „Trzy kolory” i „Dodawanie i odejmowanie”, a także rozwiązują dodatkowe zadania z treścią. Zajęcia są prowadzone jeden raz w każdym tygodniu nauki przez wychowawców tych klas, czyli: Jolantę Chalusiak i Agnieszkę Paszkiel.

Czytaj więcej...

Jestem małym aktorem, uczę się, bawię i tworzę…

2Edukacja teatralna ma ogromną przyszłość, szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej. Znaczenie edukacji teatralnej jest niezwykle ważne w kształtowaniu postawy aktywnego uczestnika i odbiorcy kultury. Program ma strukturę otwartą i może być dostosowywany do potrzeb nauczyciela i ucznia. Jest spójny z postawą programową kształcenia ogólnego. Poszerza materiał o elementy wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej. Zajęcia teatralne umożliwiają wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyjają rozładowaniu napięcia i energii, przynoszą radość i satysfakcję. Zabawa w teatr pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy otaczającego świata i integruje dziecko z grupą

Innowacja pedagogiczna „Jestem małym aktorem, uczę się, bawię i tworzę…” realizowana w klasie IIc i IIIb przez B.Dobiańską i  A.Russ- Szyszka.

Sowa mądra głowa

sowa ruchomy obrazek 0091W roku szkolnym 2019/2020 w klasie 2d jest prowadzona  Innowacja pedagogiczna: „Sowa - mądra głowa” - zabawy i gry matematyczne. Autorem innowacji jest wychowawca klasy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – p.Krystyna Guzdaj. Innowacja będzie przeprowadzona od IX 2019r.- do VI 2020r., w zakresie 1 godziny tygodniowo na zajęciach edukacji matematycznej. Ma na celu rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, utrwalenie rozumienia pojęć matematycznych, pobudzanie do wysiłku i pokonywania trudności, aktywizowania działania uczniów, stwarzania sytuacji umożliwiających ćwiczenie techniki rachunkowej w zakresie podstawowych działań arytmetycznych, odczytywanie godzin na tarczy zegara, nauka rozwiązywania równań. Nowatorstwo innowacji polega na wprowadzeniu do nauki matematyki kart matematycznych Pana Andrzeja Grabowskiego, domina oraz gier dydaktycznych. Poprzez wprowadzenie gier i zabaw w/w elementami, stworzymy sytuacje zaciekawienia, polaryzacji uwagi, angażowania się w gry. Lekcje, na których uczniom wydaje się, że tylko się bawią sprawiają, że matematyka zaczyna im się dobrze kojarzyć, nie wspominając o tym, że w trakcie takiej zabawy nabywają pewne umiejętności matematyczne.

Czytaj więcej...

Zdrowie to największe bogactwo

1W roku szkolnym 2019/2020 w klasie IIIB realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zdrowie to największe bogactwo” . Została opracowana na podstawie treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego I etapu edukacyjnego. Podstawowym celem innowacji jest propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz zmiana nawyków żywieniowych wśród uczniów i uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie. Autorem innowacji jest Hanna Molendowska i Alicja Russ- Szyszka.

Rok szkolny 2019/2020

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2019/2020

Gry matematyczne

kartyOd początku marca 2019r. klasach I: a, b, c oraz e jest realizowana innowacja „Gry Matematyczne”. Są to lekcje matematyki prowadzone przez wychowawców tych klas: Jolantę Chalusiak, Agnieszkę Paszkiel. Barbarę Dobiańską i Renatę Balcer – Klein, które stanowią elementy nauki podstawowych działań - dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Lekcje prowadzone są wykorzystaniem gier i zabaw w kości i domino, a także kart matematycznych Andrzeja Grabowskiego.

Czytaj więcej...

Myślę, koduję i programuję

20190301 090644W roku szkolnym 2018/2019 w klasach drugich realizowana jest innowacja metodyczno – programowa „Myślę, koduję i programuję”. Celem innowacji jest:

  • wprowadzenie uczniów w świat programowania i kodowania.
  • przygotowanie uczniów do sprawnego wykorzystywania umiejętności kodowania i programowania w rozwiązywaniu problemów,
  • pobudzenie i rozwijanie twórczego i logicznego myślenia,
  • zachęcenie do twórczej współpracy i dzielenia się własną wiedzą z rówieśnikami
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.

Czytaj więcej...

Przełamać strach 2

zdrowieW roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest innowacja profilaktyczno- edukacyjna „Przełamać strach 2”. Celem innowacji jest zdobycie wiedzy o ochronie zdrowia i życia, codziennej pracy ratowników medycznych jak również kształtowanie charakteru i postawy. Innowacja realizowana jest raz w miesiącu na godzinach wychowawczych w klasach VI d i VIII b (od grudnia 2018 do maja 2019). Osobami odpowiedzialnymi za innowację są wychowawczynie klas: p.Alina Bochenek i p.Monika Bierła.

Prosta postawa to ważna sprawa

 Schowek01W roku szkolnym 2018/2019 w klasie 2B realizowana będzie innowacja pedagogiczna „Prosta postawa ważna sprawa”. Czas realizacji od października do maja 2019r. Istotą innowacji pedagogicznej jest przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy u dzieci, poprzez odpowiednie gry i zabawy korekcyjne stosowane w wychowaniu fizycznym. Zabawy i gry ruchowe są bardzo lubianą przez dzieci formą zajęć ruchowych. Stosowanie „ciekawych” dla uczniów form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw stymuluje dziecięce uczestnictwo w wybranych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki korekcyjnejAutorki innowacji: Alicja Russ-Szyszka, Hanna Molendowska

Matematyka w komputerowej pigułce

matematycznezoo logoW roku szkolnym 2018/2019 w klasach VI A i VI D realizowana jest innowacja edukacyjna z matematyki pt. „Matematyka w komputerowej pigułce”. Celem innowacji jest pogłębienie wiedzy matematycznej poprzez użycie i wykorzystanie nowoczesnych programów informatycznych przy użyciu tablicy multimedialnej np. mat zoo, matma gwiazdy, math.edu.pl. Treści ujęte w innowacji są zgodne z podstawą programową obowiązującą w klasie VI. Innowacja jest realizowana od października 2018 do maja 2019. Realizatorką jest p.Alina Bochenek.

Uczę się od mistrzów. Spotkania z ciekawymi ludźmi

imagesInnowacja ma na celu spotkania z ludźmi reprezentującymi różne zawody. Tym samym rozbudzać będzie u uczniów chęć poznawania, poszerzania wiedzy  oraz zaspokajania ciekawości twórczej w tym temacie. Dzięki innowacji uczniowie nabędą nowe umiejętności i wiadomości na temat pracy ludzi w różnych zawodach. Jeden raz w miesiącu w świetlicy szkolnej będą odbywały się prelekcje prowadzone przez zaproszonych specjalistów.

Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Programy w SP 7.
Powered by Joomla 1.7 Templates

Notice: Use of undefined constant JSON_UNESCAPED_SLASHES - assumed 'JSON_UNESCAPED_SLASHES' in /home/siodemka/ftp/Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package2/plugins/content/sigplus/core/engines.php on line 65