Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wulkany kreatywności

179064066 300347081663624 6028621506562724152 nWulkany kreatywności to grupa niezwykle dociekliwych i ciekawskich uczniów z klasy 3e. Spotykają się co tydzień, aby eksperymentować, programować, grać i odkrywać wraz ze swoją nauczycielką Renatą Balcer-Klein. Głównym celem prezentowanej innowacji jest usprawnienie myślenia twórczego i kreatywności uczniów, które stanowią jedne z najważniejszych aspektów przedsiębiorczości. Innowacja obejmuje szereg czynności mających na celu pobudzenie dzieci do aktywnej, kreatywnej pracy w wielu dziecinach.

Czytaj więcej...

Mój zeszyt jest OK

unnamed„Mój zeszyt jest OK. Lekcje języka polskiego z elementami Oceniania Kształtującego” to innowacja, która będzie realizowana w klasie IV c przez nauczycielkę j. polskiego, p. Marię Nowik. Stanowi ona odpowiedź na wielokrotnie zadawane sobie przez polonistkę pytania: Jak zmotywować uczniów, by chcieli się uczyć? Co zrobić, by stali się świadomymi uczestnikami procesu uczenia się? Jak jeszcze silniej zindywidualizować proces uczenia się? Ocenianie kształtujące bez wątpienia jest metodą, sposobem uczenia się, które pozwala Uczniowi wziąć odpowiedzialność za swoją edukację, staje się świadomy tego, czego i jak się uczy, co prowadzi do postrzegania swej pracy jako celowej, pożytecznej, ciekawej.

Czytaj więcej...

Wyzwanie pisarskie, czyli jak otrzymać sprawność >pisarz

pisarz„Wyzwanie pisarskie, czyli jak otrzymać sprawność >pisarz<?” Kreatywne myślenie i pisanie  na języku polskim. ” to  innowacja, realizowana przez p. Marię Nowik w klasie  V b.  Ma  za zadanie kształcić u uczniów umiejętność tworzenia i redagowania tekstów przy jednoczesnym rozwijaniu ich wyobraźni oraz myślenia kreatywnego, innowacyjnego i krytycznego. Uczniowie coraz częściej komunikują się ze sobą poprzez telefony komórkowe i różnego rodzaju komunikatory komputerowe, dużo czasu spędzają przy grach i na portalach społecznościowych. Treści SMS-ów i wiadomości e mail są coraz krótsze i ubogie w słownictwo. Uczniowie mało piszą i mało czytają, mało też ze sobą rozmawiają, a co za tym idzie, mają coraz większe problemy z pisemnymi formami wypowiedzi. Właściwie są one ich największą słabością. Potwierdzają to nie tylko moje obserwacje, ale też wnikliwie przeprowadzone analizy testów egzaminacyjnych z języka polskiego. Niezbędne jest wprowadzenie zajęć rozwijających umiejętność pisania uczniów oraz rozbudzających kreatywność i twórcze myślenie. Jestem przekonana, że pisanie nie tylko rozwija wyobraźnię i uczy twórczego myślenia, ale przede wszystkim wzbogaca słownictwo, ma również swego rodzaju działanie terapeutyczne i relaksacyjne.

Czytaj więcej...

Klasa sportowa

siatka2"Klasa sportowa - nie taka siatkówka straszna, podstawy treningu siatkarskiego dziewcząt" autorem i osobą realizującą innowacje jest nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Niezgoda. Czas realizacji innowacji to wrzesień 2018 - czerwiec 2021. Zajęcia mają charakter treningu siatkarskiego i pozwalają uczennicom na rozwinięcie w pełni swoich zainteresowań i umiejętności. Odbywają się w liczbie 6 dodatkowych godzin wychowania fizycznego w tygodniu. Zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego pozwala na prawidłowe wyszkolenie młodej siatkarki.  

Uniwersytet 3c

ksiazakW roku szkolnym 2020/21, od września do końca maja, w klasie 3c realizowana jest innowacja pt. " Uniwersytet 3c". Rektorem i realizatorem innowacji jest wychowawczyni kl. 3c, Barbara Dobiańska. Innowacja polega na poszerzeniu programu edukacyjnego o różnorodne formy i metody pracy z uczniami na zajęciach edukacji matematycznej i polonistycznej z wykorzystaniem ciekawych pomocy, np. platformy do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści-  Genially, padletu.

Czytaj więcej...

’Let’s play together – gry i zabawy w języku angielskim dla klas 1

dziecijanNauczanie języka angielskiego jest bardzo ważnym etapem w życiu każdego dziecka. Oprócz struktur gramatycznych i leksykalnych istotną rolę odgrywa słownictwo tematyczne. Innowacja ’Let’s play together – gry i zabawy w języku angielskim dla klas 1’’ przeznaczona jest dla wszystkich  uczniów klas 1. Poszerza ona wiedzę dzieci o nowe słownictwo tematyczne. Skupia się na nieznanych im dotąd grach i zabawach językowych. Celem niniejszej innowacji jest popularyzacja języka angielskiego oraz zapewnianie kontaktu z językiem w formie zabawowej. Uczniowie przygotują się  do wykorzystania znajomości języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych.

Innowacja opiera się na przekonaniu, iż dzieci które w najwcześniejszych latach swego życia zetkną się z językiem angielskim, będą lepiej przygotowane do nauki tego języka w dalszych latach.

Innowacja realizowana jest przez p. Agnieszkę Borek

Grammar is fun!

ang2Innowacja ’Grammar is fun!’ przeznaczona jest dla uczniów klasy VIa, którzy podstawowe umiejętności językowe poznawali od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Innowacja poszerza wiedzę uczniów o nowe zagadnienia językowe. Skupia się na poszerzeniu i wzbogaceniu słownictwa oraz struktur gramatycznych. Ważnym elementem jest również praca ze słownikiem języka angielskiego. Celem niniejszej innowacji jest utrwalenie poznanych struktur gramatycznych, zwiększenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku angielskim oraz poprawienie biegłości językowych. Uczniowie będą trenować skupienie uwagi oraz usprawnią swój warsztat fonetyczny i gramatyczny. Tym samym poszerzą swoje słownictwo oraz utrwalą struktury gramatyczne.

Innowacja realizowana jest przez p. Agnieszkę Borek

Bajki uczą życia

bajkiW roku szkolnym 2020/2021 w świetlicy szkolnej realizowana jest innowacja pedagogiczna z elementami bajkoterapii "Bajki uczą życia", która ma na celu rozbudzanie w dziecku zainteresowań czytelniczych, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci (recytatorskich, plastycznych, aktorskich). Bajki i baśnie to najbliższe dziecku utwory. Świat realny miesza się w nich z fantastycznym i razem tworzą zrozumiałą dla maluchów rzeczywistość. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej, stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Uczniowie doskonalą umiejętność skupiania uwagi, wzbogacają swoje słownictwo, uczą się właściwego interpretowania przeczytanych tekstów, poszerzają wiedzę o świecie, wyrabiają nawyk dbania o książki i szanowania ich, uczą się nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, jak również budują więzi między osobami dorosłymi i rówieśnikami. Dzieci przekonują się, że czytanie może być pasjonujące. 

Opracowanie: A. Russ-Szyszka, D. Kozłowska, J. Chlebos

WF - z podstawami nauki pływania

plywanieW kl. II prowadzone są zajęcia podstawowego programu nauki pływania. Zajęcia te odbywają się na basenie AQA- PARK Szczecinek. Czas przeznaczony na prowadzenie tego programy to jedna godzina tygodniowo.Celem innowacji jest wpajanie zasad bezpieczeństwa, higieny oraz znaczenie pływania dla zachowania zdrowia i prawidłowej sylwetki.Opanowania podstawowych ćwiczeń i ruchów w wodzie, poznanie podstawowych technik pływackich. Hartowanie, odwaga. Uczniowie dowożeni są specjalnym autobusem w określony dzień tygodnia.

autor innowacji: Dominik Piaseczny

Matematykę znam, bo w kości i karty gram w klasach 2

kartyW roku szkolnym 2020/21 w klasach drugich realizowana jest innowacja „Matematykę znam, bo w kości i karty gram". W nauczaniu matematyki ważne jest nie tylko przekazanie treści, ale przede wszystkim pobudzanie aktywności umysłowej. Taką możliwość stwarza uczestnictwo w grach matematycznych. Ich różnorodność sprawia, że dzieci oprócz ćwiczenia sprawności rachunkowej, mają możliwość doskonalenia spostrzegania wzrokowego, sprawności manualnej i orientacji przestrzennej.

Innowacja realizowana jest przez wychowawczynie klas drugich Alicję Jaroszyńską, Renatę Wyroślak  i Iwonę Jaczewską.

Dobrze rozumuję i zadania rozwiązuję

agaInnowacja pedagogiczna „Dobrze rozumuję i zadania rozwiązuję” jest realizowana w roku szkolnym 2020/21 w kl. IIIa i IIIb przez wychowawczynie Jolantę Chalusiak i Agnieszkę Paszkiel. Zajęcia są prowadzone jeden raz w każdym tygodniu nauki. Zajęcia opierają się na wyzwalaniu w uczniach kreatywnego i twórczego myślenia oraz kierowania ich działalnością tak, aby podczas rozwiązywania zadań z treścią, zagadek matematycznych, łamigłówek samodzielnie dochodzili do rozwiązywania problemów. Istotnym celem zajęć jest rozwijanie logicznego myślenia, które pozwoli analizować sytuacje problemowe, dostrzec pewne zasady i rozwinąć umiejętności matematyczne oraz umiejętnie je wykorzystać. W ogólnych założeniach zajęcia opierają się na pracy z uczniem zdolnym, która ma na celu rozwijanie jego zdolności i zainteresowań.

Czytaj więcej...

Kreatywna Matematyka

pobraneCelem innowacji jest popularyzacja gier i zabaw logicznych, rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania, myślenia abstrakcyjnego, kreatywności oraz sprawności rachunkowych, kształcenie umiejętności konstruowania prostych gier matematycznych. Innowacja realizowana w roku szkolnym 2020/2021 w klasie IV d w czasie dodatkowej godziny matematyki. Podczas zajęć uczniowie będą rozwiązywać różnego rodzaju łamigłówki oraz zadania logiczne, odczytywać zakodowane wiadomości i nauczą się sami takie wiadomości kodować. Pojawią się również rozgrywki z wykorzystaniem kart matematycznych Grabowskiego: "Dodawanie i odejmowanie", "Tabliczka mnożenia" oraz "Gry logiczne". Uczniowie będą mieli możliwość tworzenia i testowania własnych gier matematycznych wykonanych z materiałów z recyklingu.

Autorka innowacji: Anna Latkowska

Raz, dwa, trzy - mnożysz Ty

karty grabowkiego 27 1000x620Adresatami innowacji są uczniowie klasy 3d Szkoły Podstawowej nr 7, im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Niniejsza innowacja pedagogiczna jest wprowadzana w celu zachęcenia uczniów do zabawy z matematyką. Przedstawiono w niej różne sposoby zabawy tak, aby dziecko bez większych problemów opanowało tabliczkę mnożenia. Założone cele będą realizowane podczas zajęć kreatywnych dla chętnych uczniów klasy 3d. Karty matematyczne autorstwa Pana A. Grabowskiego doskonale pomogą w realizacji założonych celów.  Gry z wykorzystaniem Kart rozwiną nie tylko matematyczne umiejętności dzieci, ale i poprawią ogólną sprawność (wiele gier można połączyć z aktywnością fizyczną), szybkość reagowania oraz umiejętność pracy w grupie. Dzieci przez to nauczą się skutecznej komunikacji i uczciwej rywalizacji, a satysfakcja z wygranej będzie motywowała je do dalszej nauki i wzmacniała samoocenę.

Czytaj więcej...

Grunt to zdrowie

serce2Taki właśnie tytuł nadały swojej innowacji mgr Alina Tarkowska – nauczycielka języka polskiego oraz mgr Aneta Ponichtera – nauczycielka biologii. Innowację pedagogiczną będą realizowały w roku szkolnym 2020/2021 w klasach VII a i VIIf. W pracy z uczniami połączą wiedzę polonistyczną z wiedzą o zdrowiu, kierując się słowami. M. Delugi:

„ Twój najwierniejszy lekarz to twoja wiedza. Czuwa nad twoim zdrowiem przez całe twoje życie. Jak dobry jest ten lekarz? To już zależy od ciebie.”

   Uczeń w szkole to uczeń aktywny, który powinien dostrzegać interdyscyplinarność nauki oraz umiejętnie łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin. Realizacja innowacji motywowana jest potrzebą uświadomienia uczniom roli języka jako szczególnie istotnego składnika dziedzictwa kulturowego, budzenia kreatywności młodego człowieka i przygotowania go do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Dodatkowym argumentem stała się potrzeba uświadomienia uczniom odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, nie tylko w czasie pandemii koronawirusa, bo przecież obecne trendy zdrowego i aktywnego trybu życia to moda ponadczasowa. Tak właśnie połączone zagadnienia z języka polskiego i biologii stały się podstawą opracowania innowacji „Grunt to zdrowie!”.

Szczecinek Koduje

certyfikatW ramach projektu miejskiego Szczecinek Koduje prowadzonego przez Ligę Niezwykłych Umysłów w naszej szkole odbywają się zajęcia prowadzone przez nauczycielki informatyki: p. Małgorzatę Bogorodź-Pióro i p. Katarzynę Merk. Uzyskaliśmy największą liczbę punktów wśród szczecineckich szkół i otrzymaliśmy Certyfikat uczestnictwa w projekcie. Gratulacje dla uczniów klas 7 i 8!

"I LOVE HEALTHY FOOD ” co znaczy “KOCHAM ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ”

owoce4W ramach innowacji “I LOVE HEALTHY FOOD ” co znaczy “KOCHAM ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ” - 1 raz w tygodniu są prowadzone zajęcia kreatywne z uczniami klasy 4a i 6d pod kierunkiem Magdaleny Borek, Katarzyny Jezierskiej i Doroty Bielskiej. Język angielski jest językiem uniwersalnym, znając go możemy porozumieć się z ludźmi na całym świecie. Nauka języka jest wymagającym procesem. Innowacja zakłada zachęcenie uczniów do rozwoju kompetencji językowych oraz uświadomienie w realnych warunkach, że znajomość języka angielskiego jest przydatna w życiu. Innowacja zakłada przygotowanie zdrowych posiłków i służyć ma rozwijaniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim w kontekście budowania nawyków zdrowego stylu życia. Celem jej jest także podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego, promowanie zdrowego sposobu odżywiania się. Innowacja realizowana jest od października do czerwca roku szkolnego 2020/2021.

Copyright © 2021 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Programy w SP 7.
Powered by Joomla 1.7 Templates

Notice: Use of undefined constant JSON_UNESCAPED_SLASHES - assumed 'JSON_UNESCAPED_SLASHES' in /home/siodemka/ftp/Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package2/plugins/content/sigplus/core/engines.php on line 65