Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Klasowy pożeracz liter - ewaluacja

IMAG0504W roku szkolnym 2015/2016 przez okres dziewięciu miesięcy (wrzesień 2015r - maj 2016r.) był realizowany program edukacji czytelniczej dla uczniów klasy II f „Klasowy pożeracz liter”.

 

Czytaj więcej...

Pozwólmy dzieciom grać - ewaluacja

kartyMatematyka to królowa nauk i w myśl słów Arystotelesa „jest miarą wszystkiego”. Ukształtowała świat, w którym żyjemy, w większym stopniu niż jakakolwiek inna dziedzina wiedzy, dlatego warto zadbać o to, aby dzieci polubiły ją i po wielu latach nauki szkolnej wiązały z nią dobre doświadczenia i miłe wspomnienia. Adresatami programu matematycznego „Pozwólmy dzieciom grać” byli uczniowie kl. Ia, Ie oraz IIf.

Czytaj więcej...

Wiem jak postępować i żyć bezpiecznie - ewaluacja

P12100228 kwietnia 2016 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel podsumowujący 5-miesięczny program edukacyjno – profilaktyczny „Wiem jak postępować i żyć bezpiecznie”...

 

 

Czytaj więcej...

Już jestem uczniem - ewaluacja programu

IMG 1176We wszystkich klasach I od 01 września 2015r. był realizowany program adaptacyjny „Już jestem uczniem”. Celem ogólnym programu było włączenie uczniów klas I w życie, tradycje i zwyczaje szkoły. Dzieci rozpoczynające naukę znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia nowej roli. Rola ucznia wiąże się z potrzebą wytężonej pracy, skupienia uwagi, obowiązkowości, współpracy z innymi uczniami, pokazywania się, prezentowania się...

Program miał za zadanie pomóc uczniom w pokonaniu lęków i obaw z tym związanych, włączeniu się do grona rówieśników i poznaniu nauczyciela oraz pracowników szkoły.

Czytaj więcej...

Rok szkolny 2015/2016

Ewaluacje w roku szkolnym 2015/2016

Ewaluacja programu logopedycznego

logopedaProgram logopedyczny w naszej szkole prowadziła mgr Małgorzata Wołoszyn. Programem objęte zostały dzieci z oddziału zerowego "B". Ewaluacja dowiodła, że zajęcia okazały się przydatne i cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Na 15 dzieci objętych terapią - 2 zdecydowanie poprawiło wymowę , 11 poprawiło wymowę, ale wymaga utrwalenia w mowie potocznej lub w zakresie wymowy wskazanych głosek. Natomiast u 2 dzieci stwierdzono brak postępów w terapii. Te dzieci rzadko uczęszczały na zajęcia...

Czytaj więcej...

Moje spotkania z muzeum - ewaluacja programu

DSCF4873Podstawowym założeniem programu "Moje spotkania z muzeum" było uwrażliwienie dzieci na obiekty kultury materialnej i dzieła sztuki. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach muzealnych. Dzięki nim rozbudzili zainteresowania obiektami kultury materialnej i dzieł sztuki. Poznały ważniejsze wydarzenia w historii naszego miasta, postacie historyczne, a także związane z nimi zachowane historyczne obiekty...

Czytaj więcej...

Jestem tu i jest mi z tym dobrze - ewaluacja

uczniowieW roku szkolnym 2014/2015 (od września do grudnia) realizowany był na godz. wychowawczych w klasach IV program adaptacyjny "Jestem tu i jest mi z tym dobrze". Podstawowym zadaniem programu było stworzenie warunków do jak najszybszej adaptacji uczniów w nowej sytuacji, a także pomoc w odnalezieniu swego miejsca w grupie, jaką jest klasa. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi, dzięki którym dzieci miały możliwość wspólnej zabawy, uczestniczenia w atrakcyjnych formach ruchowych i plastycznych...

Czytaj więcej...

Wśród muz - ewaluacja

ala2Od 23 IX 2013r. do 23 VI 2014r. realizowałam w kl. VIc innowację pedagogiczną „Wśród muz” polegającą na poszerzeniu programu edukacyjnego o różnorodne formy wypowiedzi inspirowane i stymulowane różnorodnymi sytuacjami. Pracę zaplanowałam w sposób, pozwalający wykorzystać naturalną każdemu dziecku aktywność twórczą. Swoją innowację realizowałam w oparciu o program „Nowe To lubię!”, gdyż stwarza on szerokie możliwości w zakresie kształcenia literackiego.

Czytaj więcej...

Oswoić gżegżółkę - ewaluacja

alaOd 14.03 do 16.06.2014r. realizowałam w klasie IVc program edukacyjny „Oswoić gżegżółkę”, którego celem było doskonalenie umiejętności pisania poprawnego pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Zaprojektowałam działania dydaktyczne w formie, która pozwoli na kontynuację podjętych działań w klasie piątej. Ważnym elementem realizacji określonych zamierzeń była indywidualna praca uczniów oraz praca pod kierunkiem nauczyciela. W marcu przeprowadziłam sprawdzian ortograficzny badający znajomość zasad ortograficznych. Stworzyliśmy również podręczny zbiór zasad ortograficznych, czyli „Ortograficzny niezbędnik” oraz indywidualny słowniczek wyrazów trudnych...

Czytaj więcej...

Jem zdrowo - ewaluacja

jemInnowacja pedagogiczna „Jem zdrowo” była realizowana w roku szkolnym 2012/13 w kl. Ia, Ib, Ic oraz w kl. IIIa i III przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, tj. odpowiednio przez: Jolantę Chalusiak, Agnieszkę Paszkiel, Malwinę Rosę oraz Krystynę Guzdaj i Barbarę Dobiańską. Podsumowującym etapem innowacji jest ewaluacja, która wskazała w jakim zakresie zostały zrealizowane cele szczegółowe oraz cel główny – promocja zdrowego trybu życia.

Czytaj więcej...

Być mistrzem pióra - ewaluacja

W roku szkolnym 2012/2013 realizowałam na lekcjach języka polskiego w kl. Vc innowację pedagogiczną „Być mistrzem pióra!”. Opracowanie i wdrożenie innowacji motywowane było potrzebą uświadomienia uczniom roli języka jako szczególnie istotnego składnika dziedzictwa kulturowego, budzenie kreatywności oraz przygotowanie młodego człowieka do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. 

 

Czytaj więcej...

Ewaluacja "Przeżycia uczą"

drTworząc innowację pedagogiczną wyszłam naprzeciw potrzebom ucznia, dbając o jego wszechstronny rozwój. Wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy pozwoliło dzieciom na pewną swobodę działania, dokonywanie wyborów, wszechstronny rozwój, przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności szkoły. Innowacja, bazująca na technikach dramowych, w których nie ma prób teatralnych, scenariuszy, przygotowań w której wszystko dzieje się jedyny raz i jest wynikiem akcji improwizowanych, a co za tym idzie - jest niepowtarzalne i dalece ekspresyjne, pozwoliła uczniom wzmocnić i pobudzić wyobraźnię, zainspirować ich do samodzielnej pracy...

Czytaj więcej...

Kulturalne A...B...C... - ewaluacja

bbbWprowadzając innowację pedagogiczną „Kulturalne A...B...C...” wyszłam naprzeciw zmianom, dokonującym się we wszystkich sferach, związanych z nauczaniem i wychowaniem. Głównym celem wdrażanej innowacji było rozwijanie zdolności umysłowych oraz artystycznych. We współczesnym, skomercjalizowanym świecie, gdzie w pogoni za tanią rozrywką prawdziwa sztuka przegrywa z grami komputerowymi, filmami DVD i czatem w Internecie, wydało mi się niezbędnym rozbudzenie zainteresowań kulturalnych uczniów, przygotowanie ich do świadomego odbioru dzieł sztuki i uczestnictwa w kulturze...

Czytaj więcej...

Ewaluacja "Ojczyzna wokół mnie"

ojczyznaJednym z ważnych elementów nauczania historii jest poznanie regionu, w którym żyjemy, uświadomienie sobie własnych „korzeni”, kształtowanie więzi emocjonalnych z miejscem zamieszkania, identyfikacja z nim. Tym celom przede wszystkim służyła innowacja „Ojczyzna wokół mnie”. Zadania, postawione przed uczniami, uświadomiły im, że to, kim są, zawdzięczają w dużej mierze swoim przodkom, kulturze i tradycji, wyniesionej z domu rodzinnego i najbliższego otoczenia...

Czytaj więcej...

Bajkowe spotkania - ewaluacja

W roku szkolnym 2012/2013 w pierwszym semestrze przez okres czterech miesięcy był realizowany program wychowawczo - profilaktyczny „Bajkowe spotkania”. Program był skierowany do uczniów klas pierwszych...

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Programy w SP 7.
Powered by Joomla 1.7 Templates

Notice: Use of undefined constant JSON_UNESCAPED_SLASHES - assumed 'JSON_UNESCAPED_SLASHES' in /home/siodemka/ftp/Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package2/plugins/content/sigplus/core/engines.php on line 65