Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Supermatematyk klas II a - ewaluacja programu

20160622 095735Ewaluację programu sporządzono na koniec realizacji programu tj. w miesiącu czerwcu, a wyniki przedstawiono na radzie podsumowującej pracę szkoły. Wykorzystano w tym celu wszystkie wytwory własnej pracy dzieci oraz testy konkursowe. Zorganizowano szkolny konkurs matematyczny dla klas drugich - „Myślę logicznie”. Ważnym elementem była też obserwacja dzieci podczas różnych działań uwieczniona na zdjęciach. W wyniku ewaluacji stwierdzono, że cel programu został osiągnięty. Dzieci poprzez zabawę utrwalały pojęcia oraz działania matematyczne, usprawniając tym samym technikę rachunkową.

 

Czytaj więcej...

Mali artyści - Dzień Babci i Dziadka

DSC05025W roku szkolnym 2015/1016 w kl. 2a realizowany był projekt pt. Mali artyści - Dzień Babci i Dziadka”. W projekt zaangażowani byli wszyscy uczniowie klasy IIa, rodzice i dziadkowie. Opiekunem była wychowawczyni klasy p.Danuta Kozłowska. Prezentacja efektu pracy odbyła się podczas uroczystości "Dzień Dziadków w naszej szkole". Celem projektu było m. in. nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie święta, okazywanie szacunku Babci i Dziadkowi oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

Czytaj więcej...

W fabryce słów - ewaluacja

angProgram edukacyjny "W fabryce słów - jestem mistrzem leksyki!" realizowany był przez cały rok szkolny, od października do czerwwca w roku szkolnym 2015/2016. Dzięki niemu uczniowie poznali nie tylko słownictwo skupione w bloki tematyczne, posiedli również wiedzę z podstaw fonetyki, nauczyli się poprawnie wymawiać wyrazy, poznali różnicę w brzmieniu i wymowie brytyjskich i amerykańskich dźwięków.

Czytaj więcej...

Czas na świętowanie! - ewaluacja

20160420 100801Program edukacyjny "Czas na świętowanie! Najważniejsze wydarzenia w brytyjskim kalendarzu" realizowany był w klasie 4c od października 2015r. do czerwca 2016r. Program przybliżył uczniom zwyczaje i obyczaje kultury brytyjskiej. Skupił się na świętach i zwyczajach obchodzonych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Czytaj więcej...

Ach, ta ortografia! - ewaluacja

ortOd 10 marca 2016r. do 17 czerwca 2016r. w klasie IVd realizowany był przez p.Alinę Tarkowską program edukacyjny „Ach, ta ortografia!”, którego celem było doskonalenie umiejętności pisania poprawnego pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

 

 

Czytaj więcej...

W gąszczu słów - ewaluacja

poetaW roku szkolnym 2015/2016 na lekcjach języka polskiego w kl. VIc realizowana była przez p. Alinę Tarkowską innowacja pedagogiczna „W gąszczu słów”. Opracowanie i wdrożenie innowacji motywowane było potrzebą uświadomienia uczniom roli języka jako szczególnie istotnego składnika dziedzictwa kulturowego, budzenie kreatywności oraz przygotowanie młodego człowieka do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

Czytaj więcej...

Pytam - rozumiem, rozumiem - pytam - ewaluacja

pytaniaW roku szkolnym 2015/2016 w klasie IV a realizowany był edukacyjny program z języka polskiego, wprowadzający elementy filozofii „Pytam - rozumiem, rozumiem - pytam”. Jednym z najważniejszych elementów powyższego programu było uzmysłowienie dzieciom, iż filozofia to nie tylko nauka oznaczająca „umiłowanie mądrości”, ale przede wszystkim umiejętność stawiania ogólnych pytań   o odpowiedzialność, sens życia, istnienie Boga. Filozofia to dociekanie prawdy, nie tylko głoszenie pewnych poglądów, ale także ich uzasadnianie. Tak więc filozofia jest myśleniem poszukującym uzasadnionych odpowiedzi na ważne pytania ogólne, dotyczące świata i człowieka. To próba wyjaśniania świata i spraw ludzkich. 

Czytaj więcej...

Ewaluacja - Kulturalne A...B...C...

IMG 4643Wprowadzając innowację pedagogiczną „Kulturalne A...B...C...” w klasie VI d wyszłam naprzeciw zmianom, dokonującym się we wszystkich sferach, związanych z nauczaniem i wychowaniem. Głównym celem wdrażanej innowacji było poszerzanie i rozwijanie zdolności umysłowych oraz artystycznych , co uznałam za bardzo istotne nie tylko ze względu na realia, w jakich żyjemy, ale także dlatego, ze uczniowie w klasach sportowych niejednokrotnie sprawy kultury uważają za zbędny dodatek do swojego , wypełnionego treningami, życia. We współczesnym, skomercjalizowanym świecie, gdzie w pogoni za tanią rozrywką prawdziwa sztuka przegrywa z grami komputerowymi, filmami DVD i czatem w Internecie, wydało mi się niezbędnym rozbudzenie zainteresowań kulturalnych uczniów, przygotowanie ich do świadomego odbioru dzieł sztuki i uczestnictwa w kulturze...

Czytaj więcej...

Bank z klasą - ewaluacja programu

Schowek01Program „Bank z klasą” realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w klasie II a powstał we współpracy z Credit Agricole Bank Polska. Zajęcia realizowane były w szkole oraz poza szkołą przez przeszkolonych pracowników banku. W klasie II a zajęcia prowadziła pani Monika Czaja wraz z wychowawczynią klasy p. Danutą Kozłowską.

 

Czytaj więcej...

Veto dla agresji - ewaluacja programu

VETOPrzedmiotem ewaluacji podsumowującej realizowany program były ankiety (załącznik) wypełnione przez uczniów. Program ten przyniósł dobre efekty oraz zainteresowanie ze strony uczniów klas V d, w której był realizowany w okresie od marca do maja b.r.na godzinach wychowawczych. Dzieci często podchodziły do realizowanych treści dość emocjonalnie. Uczniowie mogli przyswoić nowe wiadomości (np. dotyczące prawnych skutków stosowania cyberbullyingu) i wyrazić swoje zdanie na ich temat.

Czytaj więcej...

Supermatematyk - ewaluacja programu

kosciProgram był realizowany na zajęciach matematycznych „Liczę sam” dla klas I przez ok. 20 min. w trakcie każdych zajęć, a także w kl. I b jedną godzinę tygodniowo w II sem. roku szkolnego 2015/16. Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, były skupione i pochłonięte grą, starając się zwyciężyć przeciwnika. Różnorodność gier stworzyła wiele okazji do przejścia z liczenia na konkretach do liczenia w pamięci.

 

Czytaj więcej...

Calineczka - projekt edukacyjny

calineczka fineKlasa II B w czasie od 18.11.2015r. do 10.05.2016r. realizowała projekt, którego celem było przygotowanie i wystawienie przedstawienia teatralnego na podstawie baśni Hansa Chrystiana Andersena pt. "Calineczka".
Formami  realizacji tego projektu było: oglądanie przedstawienia teatralnego pt. "Calineczka" wystawionego przez BTD z Koszalina, zapoznanie się postacią i  twórczością H.CH. Andersena, wspólne głośne czytanie na lekcjach baśni pt. "Calineczka", wyszczególnienie bohaterów baśni, pisanie planu wydarzeń, rysowanie scen z przeczytanej baśni omówienie, czym różni się czytana baśń od inscenizacji teatralnej, wspólne modyfikowanie  scenariusza, rozdzielanie ról, przekształcanie dialogów, dobieranie podkładów muzycznych i piosenek itp., wspólne wykonanie dekoracji do inscenizacji. Przygotowanie przez dzieci i ich rodziców w domach kostiumów, nauczenie się wyznaczonych ról, wystawienie klasowego przedstawienia teatralnego pt. "Calineczka" rodzicom na klasowej imprezie "Dla naszych rodziców". Projekt przygotowała i wspólnie z dziećmi przeprowadziła Iwona Jaczewska.

Na raz, na dwa, na trzy - ewaluacja

20160609 091519Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach matematyki, na których zostały zastosowane nowe metody pracy. Dzięki nim rozbudzili zainteresowania matematyczne. Były one okazją do stworzenie sytuacji umożliwiających ćwiczenie techniki rachunkowej w zakresie dwóch działań– dodawania i odejmowania. Umożliwiły zdobywania bezpośrednich doświadczeń w zakresie spostrzegania liczb, działań matematycznych.

Czytaj więcej...

Ojczyzna wokół nas - projekt IVa

20160608 1052152 VI 2016r. w klasie IV a odbyło się podsumowanie projektu, związanego z innowacją „Ojczyzna wokół nas”. Długie i mocno wypełnione pracą 3 miesiące zaowocowały przepięknymi albumami oraz bardzo interesującymi, wirtualnymi przechadzkami po Szczecinku. Uczniowie, przy realizacji projektu, zostali wrzuceni na głęboką wodę, ale poradzili sobie rewelacyjnie. Pomysłów, sposobu prezentacji, zaangażowania mogliby im pozazdrościć starsi koledzy.

Czytaj więcej...

Moje spotkania w muzeum - ewaluacja programu

muzeum szczecinek logoW roku szkolnym 2915/16 w klasie IIIb przez wych. A. Jaroszyńską i w klasie IIIc przez wych. R. Wyroślak przez okres dziesięciu miesięcy realizowany był program edukacji historycznej dla szkół podstawowych „Moje spotkania z muzeum”.

Czytaj więcej...

Poznaję ortografię - ewaluacja programu

ortografiaW roku szkolnym 2015/16 w klasie IIIb p. Alicja Jaroszynska kontynuowała program „Poznaję ortografię”, który był realizowany w klasie drugiej. Podstawowym zadaniem programu było opanowanie przez dzieci umiejętności poprawnego zapisywania wyrazów w zakresie czynnego słownika uczniów.

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2021 Oficjalna strona Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
2011 Programy w SP 7.
Powered by Joomla 1.7 Templates

Notice: Use of undefined constant JSON_UNESCAPED_SLASHES - assumed 'JSON_UNESCAPED_SLASHES' in /home/siodemka/ftp/Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package2/plugins/content/sigplus/core/engines.php on line 65